Oyeku Ofun Temple

Ifa and Orisha Temple in Arcata, Humboldt County, Northern California // A Peaceful Place for Divine Worship

3 thoughts on “Congratulations to Awo Fagbile Fakayode on Initiation into IFA

  1. Ebo A Fin Ebo A da , Ela Bami Gbebo Dode Orun Gbure Gbure, Ategbo Ateto, Niti Bara Mi Agbonminiregun Lotu Ife, OSA Ni Wole Deni Iwori Ni wo Ita, Adifa fun Awon Babalawo Mererin dinlogun Lojo ti Won nlo Ile Oduduwa Olofin lore Sawo, Kaye Olufe o le dara, kole Tuba Kole Tuse, Ase Ase Lori Aye gbogbo, Iwori Nseso adifa fun Baba Ajaguna Babalorisa Aye Gbogbo,,, Ori La findade
    Ori Lafi Oba lorisa Je Lawujo Irunmale.

  2. Ifa Yoo Gbe wa O , Orunmilla Yoo Pero si wa Lawo, Congratulations

  3. Congratulation may Orunmila and 200 Deities be with you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s