Oyeku Ofun Temple

Ifa and Orisha Temple in Arcata, Humboldt County, Northern California // A Peaceful Place for Divine Worship


4 Comments

IFA AND ORISA CALENDAR — DECEMBER 2019 — OSU OPE

IFA AND ORISA CALENDAR
DECEMBER 2019 – OSU OPE

1 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
2 Sango/Oya
3 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
4 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
5 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
6 Sango/Oya
7 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
8 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
9 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
10 Sango/Oya
11 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
12 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun X
13 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
14 Sango/Oya
15 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
16 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
17 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
18 Sango/Oya
19 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
20 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
21 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
22 Sango/Oya
23 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
24 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
25 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
26 Sango/Oya 0
27 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
28 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
29 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
30 Sango/Oya
31 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna

*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon


1 Comment

Eríwo Yà! Eríwo Yà!! Eríwo Yà!!!

Eríwo Yà! Eríwo Yà!! Eríwo Yà!!!

Erin wó
Àjànàkú sùn bí òkè
Lójú Olúgbọ̀n, bí i kí Orò má lọ
Lójú Arẹ̀ṣà, bí i kí Orò má lọ
Agbe dáró tán, Agbe ń lọ
Àlùkò kosùn tán, Àlùkò ń relé
Oyèwùsì Àmọ̀ó Fákáyọ̀dé ṣe tán, ó ń relé Ifẹ̀

An elephant has fallen
Left alone to Olúgbọn, it was as if Orò should not disappear
In the mind of Arẹṣà, it was as if Orò should stay till eternity
The blue touraco bird has finished making dye and gone
The purple touraco bird after making the camwood has dispersed
Oyèwùsì Àmọó Fákáyodé has finished his assignment in this terrestrial space, he is now transitioning to the celestial realm

With gratitude to Olódùmarè for the life well spent, we announce the transition of our father, the Patriarch of the Oyèkúnlé family of Oníbùdó Compound, Ìbàdàn, the Baálẹ̀ of Àlàdé Town, Ìbàdàn and the Àràbà/Olú-Ìṣẹ̀ṣe of Ìbàdàn land who joined the ancestors today Thursday, 28th November, 2019 around 11:30 am after 18 hours illness at the ripe age of 105.

Ẹlẹ́yẹlé
Aládìyẹ
Àmọ̀ó tí di awo ilẹ̀ mìíràn

Both sellers and buyers of pigeons
Both sellers and buyers of fowls
Àmọ̀ó has become priest in another realm

Kò pé òun ò ṣe mọ́
Ikú ló yọwọ́ rẹ̀ nínú àwo
Àgbà Ìṣògbó fọwọ́ okùn lélẹ̀ o

He did not withdraw consciously
It was death who removed his hands from the plate
An elderly priest has laid down his hand-decorated with okùn beads

Burial arrangements will be announced soon.

Signed:
Fayemi Fatunde Fakayode
For the family


3 Comments

IFA AND ORISA CALENDAR – NOVEMBER 2019 – OSU BELU

IFA AND ORISA CALENDAR

NOVEMBER 2019 – OSU BELU

1 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
2 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
3 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
4 Sango/Oya
5 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
6 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
7 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
8 Sango/Oya
9 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
10 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
11 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
12 Sango/Oya X
13 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
14 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
15 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
16 Sango/Oya
17 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
18 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
19 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
20 Sango/Oya
21 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
22 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
23 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
24 Sango/Oya
25 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
26 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun 0
27 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
28 Sango/Oya
29 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
30 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon


3 Comments

IFA AND ORISA CALENDAR — OCTOBER 2019 — OSU OWARA

IFA AND ORISA CALENDAR

OCTOBER 2019 – OSU OWARA

1 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
2 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
3 Sango/Oya
4 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
5 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
6 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
7 Sango/Oya
8 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
9 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
10 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
11 Sango/Oya
12 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
13 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun X
14 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
15 Sango/Oya
16 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
17 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
18 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
19 Sango/Oya
20 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
21 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
22 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
23 Sango/Oya
24 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
25 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
26 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
27 Sango/Oya 0
28 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
29 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
30 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
31 Sango/Oya
*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon


3 Comments

IFA AND ORISA CALENDAR — SEPTEMBER 2019 — OSU OWEWE

IFA AND ORISA CALENDAR

SEPTEMBER 2019 – OSU OWEWE

1 Sango/Oya
2 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
3 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
4 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
5 Sango/Oya
6 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
7 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
8 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
9 Sango/Oya
10 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
11 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
12 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
13 Sango/Oya
14 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna X
15 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
16 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
17 Sango/Oya
18 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
19 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
20 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
21 Sango/Oya
22 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
23 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
24 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
25 Sango/Oya
26 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
27 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
28 Ogun/Osoosi/Orisa Oko 0
29 Sango/Oya
30 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon


Leave a comment

IFA AND ORISA CALENDAR — AUGUST 2019 OSU OGUN

IFA AND ORISA CALENDAR
AUGUST 2019 – OSU OGUN
 
1 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
2 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
3 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
4 Sango/Oya
5 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
6 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
7 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
8 Sango/Oya
9 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
10 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
11 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
12 Sango/Oya
13 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
14 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
15 Ogun/Osoosi/Orisa Oko X
16 Sango/Oya
17 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
18 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
19 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
20 Sango/Oya
21 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
22 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
23 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
24 Sango/Oya
25 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
26 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
27 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
28 Sango/Oya
29 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
30 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun 0
31 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 
*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon


4 Comments

IFA AND ORISA CALENDAR — JULY 2019 — OSU AGEMO

IFA AND ORISA CALENDAR

JULY 2019 – OSU AGEMO
1 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
2 Ogun/Osoosi/Orisa Oko 0
3 Sango/Oya
4 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
5 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
6 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
7 Sango/Oya
8 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
9 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
10 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
11 Sango/Oya
12 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
13 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
14 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
15 Sango/Oya
16 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna X
17 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
18 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
19 Sango/Oya
20 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
21 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
22 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
23 Sango/Oya
24 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
25 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
26 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
27 Sango/Oya
28 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
29 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
30 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
31 Sango/Oya
*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon